Atbildīgais par ugunsdrošību

Noslēgt līgumu kā „Atbildīgā persona par ugunsdrošību”

Jūs saņemsiet plašu pakalpojumu klāstu:

ugunsdrošības speciālista konsultācijas ;

ugunsdrošības sistēmu apkopi;

visu darbinieku ugunsdrošības instruktāžu;

visu darbinieku praktisko apmācību;

praktisko evakuāciju, saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;

ugunsdrošības instrukciju izstrāde;

ugunsdzēsības krāna pārbaudi.