Nepieciešamas dokumentācijas izstrāde

Piedāvajam visas objektam nepieciešamās dokumentācijas izstrādi:

  • evakuācijas plāns;
  • civilas aizsardības plāns;
  • instrukcijas;
  • rīcības plāns ugunsgrēka gadijumā;
  • un citus dokumentus.

Uzmanību!

Speciālistu izsaukums uz objektu, kā arī visas nepieciešamās konsultācijas – BEZMAKSAS!